POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA

ZRENJANIN

23100 Zrenjanin, Petra Drapšina 15

istraživački rad, transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu

Prijavljivanje za subvencije za osiguranje biljnih vrsta i životinja je produženo do 27. novembra!

Podsticaji za koje se raspisuje ovaj Javni poziv obuhvataju:
1) podsticaje za osiguranje ratarskih kultura;
2) podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura;
3) podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja;
4) podsticaje za osiguranje rasadnika;
5) životinje, za koje u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatkeo vrsti životinja i identifikacionom broju gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, na kojima se životinje drže ili uzgajaju).

16.10.2023. Počinju prijave za subvencije za osiguranje životinja

Podsticaji za koje se raspisuje ovaj Javni poziv obuhvataju:

1) podsticaje za osiguranje ratarskih kultura;
2) podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura;
3) podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja;
4) podsticaje za osiguranje rasadnika;

16.10.2023. Počinju prijave za subvencije za osiguranje biljnih vrsta

Podsticaji za koje se raspisuje ovaj Javni poziv obuhvataju: životinje, za koje u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatkeo vrsti životinja i identifikacionom broju gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, na kojima se životinje drže ili uzgajaju).

Nema roka za prijavljivanje na eAgrar.
Podsećamo sve poljoprivredne proizvođače da krajnji rok za prijavu u sistem eRPG ne postoji te ste u mogućnosti da prijavu i obnovu statusa gazdinstva odradite sve do trenutka podnošenja zahteva za željenu subvenciju.
PROČITAJE CEO TEKST OVDE!

Dobri agrarni saveti
za Bolje sutra !

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

UPUTSTVO za uzimanje uzoraka zemljišta za agrohemijska ispitivanja

PRIJAVA ZA UZORKOVANJE I ISPITAVANJE
KVALITETA SEMENA

PRIJAVA ZA ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA
PSS ZRENJANIN

Dokument o poverljivosti podataka PREUZMITE OVDE !

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja “pokriva” ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

Ratarstvo i povrtarstvo

Stručna zaštita bilja i DDD

Ishrana bilja i ispitivanje zemljišta

Semenarstvo

Melioracija

Stočarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo

Unapredjenje proizvodnje

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun – Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice.
Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika – proizvođača.

Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu.
Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin trenutno zapošljava

1  magistra poljoprivrednih nauka
1  magistra fizičke hemije
16 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila
1  diplomiranog ekonomistu
2  tehničara
1  traktoristu i
1  spremačicu

Poslednje objave na sajtu PSS Zrenjanin

24. novembar 2023.

Poljski miševi, voluharice i hrčkovi mogu da nanesu značajnu štetu, čak i da dovedu do potrebe da se parcele presejavaju. Tokom jeseni, a naročito ove godine, različite vrste glodara hrane se posejanim semenom kao i tek niklim…

18. novembar 2023.

Sve voćke su heliofiti, tj. za rast, razvoj i plodonošenje zahtevaju svetlost. Zato se i kaže da su različiti sistemi gajenja u stvari postupci upravljanja biljaka prema svetlosti i dovođenja u ravnotežu težnje za maksimalnom rodnošću…

13. oktobar 2023.

Uz stalne klimatske promene i rast cena inputa, u uslovima kada je tržište poljoprivrednih prizvoda nestabilno i neizvesno, a ulaganja sve veća, ratari ne treba neracionalno i neadekvatno da primenjuju mineralna đubriva. Da bi se…

Sindikalna organizacija Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo – Plan delovanja za podsticanje i unapređenje rodne ravnopravnosti za period 01.01.2022. do 31.12.2025. – PLAN POGLEDAJTE OVDE