Akreditacije i sertifikati
pdf2 160
Sertifikat o Akreditaciji
pdf2 160
Obim akreditacije
publikacije pss 09
sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem
publikacije pss 08
Akreditovana Laboratorija PSS Zrenjanin
publikacije pss 11
Rad na najsavremenijim uređajajima