Delatnosti Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin

Svojom delatnošću Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin obuhvata 12 kategorija:

01. Biljna proizvodnja

PSS Zrenjanin obrađuje oko 90 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u K.O. Lazarevo. Na parcelama se postavljaju ogledi I to : makroogledi strnih žita, sortni makroogledi kukuruza, suncokreta I soje, I mikroogledi kukuruza I suncokreta
Na parcelama se primenjuje savremen način proizvodnje uz maksimalnu primenu svih agrotehničkih operacija

02. Voćnjak

Ogledni voćnjak PSS Zrenjanin se nalazi na površini od 5,5 hektara u K.O. Lukićevo. Na oglednom polju su zastupljene različite sorte jabuka I kajsija. Proizvodnja je savremena uz maksimalnu primenu svih agrotehničkih mera

03. Savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u region

Licencirani savetodavci tokom godine obilaze poljoprivredna gazdinstva i osnovni zadatak im je sprovođenje savetodavnih aktivnosti definisanih Programom. Svaki savetodavac u svojoj oblasti ( ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, povrtarstvo ) sarađuje sa proizvođačima kroz monitoring njihovih parcela, putem telefona, mail-a, viber-a… Savetodavni poslovi su podeljeni u nekoliko  grupa :

Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka od značaja za savetodavni rad i sistem PIS-a
Savetodavni poslovi namenjeni individualnim proizvođačima
Pružanje stručnih saveta, preporuka i savetodavne pomoći primenom grupnih metoda rada  ( rad sa udruženjima, rad sa zemljoradničkim zadrugama, predavanja, tribine, radionice, demonstracioni ogledi )

04. Prognozno – izveštajna služba

PIS se bavi praćenjem i prognozom pojave biljnih bolesti i štetočina. Osnovni zadaci su vizuelni pregledi štetnih organizama na pozicijama monitoringa ( ciklus razvoja , biologija patogena, signal za tretman ), svetnosne lovne lampe ( svakodnevno brojanje ulova sa determinacijom polova za važnije štetočine uz dnevno praćenje parametara sa meteoroloških stanica koji utiču na let, određivanje intenziteta leta i sl ) , feromonske klopke ( obrada podataka ulova, određivawe intenziteta leta, dnevno praćenje parametara sa meteoroloških stanica )

05. Kontrola plodnosti zemljišta

PSS Zrenjanin doo teritorijalno pokriva oko 238.000 hektara obradivog zemljišta. Kako bi proizvodnja na njima bila uspešna jedna od prvih mera koje treba obaviti je kontrola plodnosti zemljišta. Ta kontrola podrazumeva : osnovnu agrohemijsku analizu zemljišta ( pH vrednost, humus, N, P2O5, K2O, CaCO3 ), N-min metodu ( određivanje pristupačnog N ), određivanje prisustva mikroelemenata (Zn, Cu, Pb, Cd, Cr, Ni, As и Hg ), određivanje sadržaja pesticide u zemljištu, određivanje mehaničkog sastava zemljišta.
Laboratorija je akreditovana I nosi znak ATS-a.
Poljoprivredni proizvođači mogu na osnovu osnovne agrohemijske metode I N-min metode da dobiju preporuku kojim đubrivima I u kojoj količini da đubre svoje parcele

06. Laboratorijska ispitivanja kvaliteta semena

Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednih biljaka obuhvata određivanje : klijavosti semena, energije klijanja, čistoće semena, sadržaja vlage u semenu, apsolutne mase semena, hektolitarske mase semena, zdravstvenog stanja semena
I ovaj deo laboratorije je akreditovan I izveštaji nose znak ATS-a

07. Kontrola proizvodnje semena poljoprivrednog bilja, sadnog materijala I sadnica ruža

Aprobacija semenskih useva znači pregled semenskog useva, sadnog materijala I sadnica ruža u toku proizvodnje, izdavanje zdravstvenih uverenja I sertifikata

08. Regionalna odgajivačka organizacija

Sprovodi odgajivačke programe za sve vrste stoke na teriotriji Srednjobanatskog upravnog okruga i to u saradnji sa osnovnim odgajivačkim organizacijama. Od programa se sprovode : odgajivački program za govedarstvo, odgajivački program za svinjarstvo, odgajivački program za ovčarstvo i kozarstvo, odgajivački program za živinarstvo, odgajivački program za kopitare. Sva grla se ocenjuju, klasiraju i unose u zapisnik, a izveštaji se podnose Glavnoj odgajivačkoj organizaciji – Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

09. Kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda

Vršimo prema Zakonu o bezbednosti hrane

10. Ispitivanje voda za navodnjavanje

U okviru laboratorije vrši se i ispitivanje voda za navodnjavanje i to sledeće parametre : određivanje suvog ostatka, određivanje mineralnih materija, određivanje pH vrednosti, određivanje elektroprovodljivosti, određivanje karbonata, određivanje bikarbonata, određivanje sulfata, određivanje hlorida, određivanje K, Na, Ca, Mg I određivanje ukupnog sadržaja Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Ch, Ar, i Hg

11. Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

U okviru PSS Zrenjanin nalazi se služba za pružanje DDD usluga. Pružanje DDD usluga možemo da vršimo samo u poljoprivrednim objektima

12. Organizovanje i održavanje stručnih skupova tematskog tipa iz svih oblasti poljoprivrede

Kako bi svoj rad zaokružili I pružili adekvatne informacije svim poljoprivrednim proizvođačima služba organizuje razna tematska predavanja, mahom u zimskom period. Na predavanjima predstavljamo naše rezultate rada na oglednim parcelama kako ratarskih useva, tako I voćarskih