POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA

ZRENJANIN

23100 Zrenjanin, Petra Drapšina 15

istraživački rad, transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu

Dobri agrarni saveti
za Bolje sutra !

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PROIZVOĐAČE – PRIJAVA SEMENA, UZORKOVANJE, ISPITIVANJE MART 2021

UPUTSTVO za uzimanje uzoraka zemljišta za agrohemijska ispitivanja

PRIJAVA ZA UZORKOVANJE I ISPITAVANJE KVALITETA SEMENA

PRIJAVA ZA
ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA
PSS ZRENJANIN

Dokument o poverljivosti podataka PREUZMITE OVDE !

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja “pokriva” ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

Ratarstvo i povrtarstvo

Stručna zaštita bilja i DDD

Ishrana bilja i ispitivanje zemljišta

Semenarstvo

Melioracija

Stočarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo

Unapredjenje proizvodnje

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun – Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice.
Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika – proizvođača.

Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu.
Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin trenutno zapošljava

1  magistra poljoprivrednih nauka
1  magistra fizičke hemije
16 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila
1  diplomiranog ekonomistu
2  tehničara
1  traktoristu i
1  spremačicu

Poslednje objave na sajtu PSS Zrenjanin

susica vinove loze n

17. septembar 2021.

ZABORAVLJENA SUŠICA VINOVE LOZE - SEPTEMBAR 2021

Prvi put opisana 1959. go dine (Šarić-Sabadoši sur, 1960), sušica cveta (Phoma glomerata/Peyronella glomerata) manje je poznato oboljenje u našim vinogradima. Njeno prisustvo poslednjih godina beleži se u Italiji, Sloveniji, BiH i Hrvatskoj. Pojava ovog oboljenja nije česta, ali u godinama povoljnim za razvoj može smanjiti prinos 30-80 odsto…

dan polja jesenjih kultura pss zrenjanin naslovna

06. septembar 2021.

DAN POLJA JESENJIH KULTURA - PSS ZRENJANIN - SEPTEMBAR 2021

Na oglednom polju PSS Zrenjanin na Zlatici održan je tradicionalni „Dan polja jesenjih kultura“.
U Srednjem Banatu je u ovoj proizvodnoj godini posejano 78213 hektara kukuruza, 41296 hektara suncokreta, 7761 hektar soje i 1261 hektara šećerne repe.
MAKROOGLED SOJE je obuhvatio 20 sorti tri semenske kuće

virusi vinove loze naslovna

06. septembar 2021.

VIRUSI U VINOVOJ LOZI - SEPTEMBAR 2021

U vinovoj lozi javlja se veliki broj virusa (70 virusa, Meng i sur., 2017). Među najštetnijima (kod osetljivih sorata smanjuju prinos 50-90% ) se ubrajaju: Infektivna degeneracija loze. Postoji više prouzrokovača (ArMV, TBRV i dr.) ali najčešći je Grapevine fanleaf virus – GFLV. Spada u grupu NEPO virusa što znači da se prenosi nematodama…