POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA

ZRENJANIN

23100 Zrenjanin, Petra Drapšina 15

istraživački rad, transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu

Dobri agrarni saveti
za Bolje sutra !

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

VAŽNO OBEVEŠTENJE ZA PROIZVOĐAČE – PRIJAVA SEMENA, UZORKOVANJE, ISPITIVANJE MART 2021

UPUTSTVO za uzimanje uzoraka zemljišta za agrohemijska ispitivanja

PRIJAVA ZA UZORKOVANJE I ISPITAVANJE KVALITETA SEMENA

PRIJAVA ZA
ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA
PSS ZRENJANIN

Dokument o poverljivosti podataka PREUZMITE OVDE !

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja „pokriva“ ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

Ratarstvo i povrtarstvo

Stručna zaštita bilja i DDD

Ishrana bilja i ispitivanje zemljišta

Semenarstvo

Melioracija

Stočarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo

Unapredjenje proizvodnje

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun – Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice.
Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika – proizvođača.

Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu.
Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin trenutno zapošljava

1  magistra poljoprivrednih nauka
1  magistra fizičke hemije
16 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila
1  diplomiranog ekonomistu
2  tehničara
1  traktoristu i
1  spremačicu

Poslednje objave na sajtu PSS Zrenjanin

negativan uticaj suse

23. jul 2021.

VISOKE TEMPERATURE I ROD VOĆA - MARTINOV MAJA MAS. VOĆARSTVA

Visoke temperature ovih dana praćene niskom relativnom vlažnošću vazduha, ostavljaju čitav niz negativnih posledica na većinu voćarskih kultura. Dejstvo temperatura preko 35 stepeni Celzijusa nepovoljno se odražava na narušavanje pa čak i prekid mnogih fizioloških i biohemijskih procesa u biljkama. 

njiva2 naslovna

09. jul 2021.

RACIONALNA UPOTREBA ĐUBRIVA - Dipl.ing. DRAGAN MARKOVIĆ

Analizom zemljišta na parametre kontrole plodnosti, poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju u naredne četiri godine. Ova mera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva u odnosu na đubrenje koje je zastupljeno u našoj zemlji bez prethodne analize zemljišta. Kontrola plodnosti vrši…

problemi kajsije naslovna

29. jun 2021.

PROBLEMI GAJENJA KAJSIJE - Dipl.ing. Milinko Sinđić

Kajsija spada među najomiljenije voćke u našem regionu. Razlog tome leži u njenoj svestranoj upotrebi u domaćinstvu za đžemove, sokove, rakiju, za sušenje, a i izvrsna je kao sveže stono voće.
S obzirom da rano cveta, nekad već od polovine marta, jedan od najvećih problema za njeno gajenje…