POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA

ZRENJANIN

23100 Zrenjanin, Petra Drapšina 15

istraživački rad, transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu

Dobri agrarni saveti
za Bolje sutra !

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PROIZVOĐAČE – PRIJAVA SEMENA, UZORKOVANJE, ISPITIVANJE MART 2021

UPUTSTVO za uzimanje uzoraka zemljišta za agrohemijska ispitivanja

PRIJAVA ZA UZORKOVANJE I ISPITAVANJE KVALITETA SEMENA

PRIJAVA ZA
ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA
PSS ZRENJANIN

Dokument o poverljivosti podataka PREUZMITE OVDE !

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja “pokriva” ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

Ratarstvo i povrtarstvo

Stručna zaštita bilja i DDD

Ishrana bilja i ispitivanje zemljišta

Semenarstvo

Melioracija

Stočarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo

Unapredjenje proizvodnje

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun – Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice.
Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika – proizvođača.

Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu.
Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin trenutno zapošljava

1  magistra poljoprivrednih nauka
1  magistra fizičke hemije
16 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila
1  diplomiranog ekonomistu
2  tehničara
1  traktoristu i
1  spremačicu

Poslednje objave na sajtu PSS Zrenjanin

traktor u njivi n

21. decembar 2021.

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA O OBRADI ZEMLJIŠTA I DEZINFEKCIJI U PLASTENIKU

Obrada i priprema zemlji šta zavisi od njegovihosobina, sistema đubrenja, prethodne kulture, načina dezinfekcije i dr. Veoma je važno da zemljište bude dobro obrađeno, na dubinu 25— 30 cm. Za osnovnu i površinsku obradu koriste se odgovarajuća oruđa i traktori. U novopodignutim plastenicima…

seminar savetodavaca n

15. decembar 2021.

SEMINAR POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE REPUBLIKE SRBIJE

Institut za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda i Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca iz Novog Sada, uz podršku Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumrstvo AP Vojvodine organizovan je seminar

zalivanjen

10. decembar 2021.

POLjOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EFEKATA MANjKA PADAVINA

Ekstremno niske količine padavina u vegetacionom periodu propraćene visokim temperaturama i suvim i toplim vetrovima, dovode do smanjenja prinosa kukuruza, soje i šećerne repe za skoro 50 i suncokreta za više od 20 odsto. Najefikasnija mera borbe protiv suše je navodnjavanje…….