POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA

ZRENJANIN

23100 Zrenjanin, Petra Drapšina 15

istraživački rad, transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu

Završna prezentacija projekta “Genetska selekcija u stocarstvu” će se održati 29.09.2022. sa početkom u 10 časova u amfiteatru Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu

Dobri agrarni saveti
za Bolje sutra !

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PROIZVOĐAČE – PRIJAVA SEMENA, UZORKOVANJE, ISPITIVANJE MART 2021

UPUTSTVO za uzimanje uzoraka zemljišta za agrohemijska ispitivanja

PRIJAVA ZA UZORKOVANJE I ISPITAVANJE
KVALITETA SEMENA

PRIJAVA ZA ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA
PSS ZRENJANIN

Dokument o poverljivosti podataka PREUZMITE OVDE !

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja “pokriva” ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

Ratarstvo i povrtarstvo

Stručna zaštita bilja i DDD

Ishrana bilja i ispitivanje zemljišta

Semenarstvo

Melioracija

Stočarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo

Unapredjenje proizvodnje

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun – Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice.
Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika – proizvođača.

Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu.
Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin trenutno zapošljava

1  magistra poljoprivrednih nauka
1  magistra fizičke hemije
16 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila
1  diplomiranog ekonomistu
2  tehničara
1  traktoristu i
1  spremačicu

Poslednje objave na sajtu PSS Zrenjanin

24. septembar 2022.

Posle kiše koja je pala u drugoj polovini avgusta, stvorili su se povoljni uslovi za klijanje i nicanje semena pšenice koje je rasuto još prilikom žetve. Visoke temperature sa manjkom padavina uticale su na slabije nalivanje zrna strnina. Tokom žetve bilo je dosta sitnog semena, lakog, nedovoljno nalivenog, koje je kombajn izbacivao i rasipao po njivama.

17. septembar 2022.

Značaj medonosne pčele u voćarskoj proizvodnji je nemerljiv. Od svih vrsta insekata, medonosnoj pčeli (Apis mellifera L.) pripada najvažnija uloga u oprašivanju poljoprivrednih kultura. Pčela učestvuje u polinaciji sa 80-85 odsto, dok na sve ostale posrednike u oprašivanju (bumbare, solitarne pčele, leptire..)

12. septembar 2022.

Odvajkada su se u poljoprivredi koristili plodovi biljaka ili njeni delovi za ishranu stanovništva. Navike u ishrani koje su se pri tome sticale uveliko su zavisile od podneblja, klimatskih uslova, dostupnosti i obilja biljaka na nekom području. Sve to naizgled čini raznolikost različitih svetskih kuhinja kojima danas rado…