UTICAJ SUMPORA NA AGROHEMIJSKE PARAMETRE ZEMLjIŠTA U SREDNjOBANATSKOM OKRUGU

Uzorkovanje zemljišta na 60 lokaliteta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tokom 2021. godine raspisalo je konkurs za unapređenje sistema prenosa znanja kroz kreiranje tehničko-tehnoloških, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Poslovno-partnerske organizacije u našem gradu, Poljoprivredna stručna služba i Visoka tehnička škola strukovnih studija, u okviru oblasti predviđenih Pravilnikom realizovale su projekat na temu: „Uticaj sumpora na agrohemijske parametre zemljišta u Srednjebanatskom okrugu”.

Cilj je bio održavanje i poboljšanje kvaliteta zemljišta. Određivanjem agrohemijskih parametara, ukupnog i neorganskog sumpora, može se sagledati stanje zemljišta u pogledu kvaliteta i obezbeđenosti zemljišta sumporom na parcelama Srednjobanatskog okruga.

Aktivnosti realizovane u okviru projekta obuhvatile su uzorkovanje zemljišta na 60 lokaliteta u šest katastarskih opština Srednjobanatskog okruga na ratarskim, povrtarskim i voćarskim kulturama. Sam proces uzorkovanja obavljen je u dve faze, prva u novembru 2021. i druga u julu ove godine nakon obrade, pripreme zemljišta i đubrenja. Potom, sprovedena su agrohemijska ispitivanja uz određivanje: kiselosti zemljišta, sadržaja kalcijum karbonata, sadržaja lakopristupačnog fosfora, sadržaja lakopristupačnog kalijuma, humusa, ukupnog i neorganskog sumpora.

Po završetku svih analiza urađena je i kompletna statistička obrada dobijenih podataka, na osnovu kojih su utvrđene određene linearne zavisnosti ukupnog i sulfatnog oblika sumpora u odnosu na druge agrohemijske parametre.

Edukacija poljoprivrednih proizvođača tokom projekta, kroz predavanja, radionice, distribuciju brošura i flajera, imala je za cilj ukazivanje na prednosti upotrebe sumpora u proizvodnom procesu kako bi se dobili veći prinosi i bolji kvalitet poljoprivrednih proizvoda.

Kontinuiranim prenošenjem ovih znanja i iskustava na poljoprivredne proizvođače, po završetku ispitivanja i izrade studije, očekuje se znatno šira primena đubriva obogaćenih sumporom, uz određivanje potrebne količine i odgovarajuće formulacije za svaku biljnu vrstu posebno.

PROJEKTNI TIM PSS ZRENjANIN

Podelite sa drugima