Uticaj sumpora na agrohemijske parametre zemljišta u Srednjobanatskom okrugu

Uticaj sumpora na agrohemijske parametre zemljišta u Srednjobanatskom okrugu

Održana su predavanja po projektu – Uticaj sumpora na agrohemijske parametre zemljišta u Srednjebanatskom okrugu – koji finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Predavanja su održana  u opštini Sečanj u mestu Jarkovac  i u Gradu Zrenjaninu, u mestu Lukićevo. Predavanje su održali članovi projektnog tima .

Tema je izazvala veliko interesovanje prisutnih jer do sada se nije čulo toliko podataka o neophodnosti đubrenja sumporom. Predavanja su održana 24. 02. i 31.03.2022. godine.

Tokom projekta će se vršiti određivanje agrohemijskih parametara, ukupnog i neorganskog sumpora uz određivanje uticaja sumpora na agrohemijske parametre, a u cilju održavanja kvaliteta zemljišta i poboljšanja uslova za rast biljaka uz edukaciju poljoprivrednih proizvođača o značaju istih. Na osnovu rezultata ispitivanja, pored kvaliteta se može utvrditi potreba za mineralnim đubrivima

Predavanju je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača

Podelite sa drugima