ULjANA REPICA – INDUSTRIJSKA I ENERGETSKA KULTURA

Sirovina za biodizel, i dobar predusev

Za sve poljoprivrednike, glavno pitanje je šta posejati, a da ima dobru i stabilnu cenu, da se može svuda gajiti i uvek prodati. U vreme klimatskih promena i nestabilnih ekonomskih kretanja na tržištu, potrebno je nešto rentabilno, sigurno I traženo.

U svetu je primetan rast potrošnje energije, kao i smanjenje zaliha fosilnih goriva i povećanje njihove cene. Značajan obnovljiv izvor predstavlja biomasa koja se koristi za proizvodnju biodizela i bioetanola. U svetu se za to koristi nekoliko biljaka, a seme uljane repice je jedna od najznačajnijih sirovina.

Ovaj usev je u našem regionu imao uspone i padove. Biljka koja je karakteristična po jarko žutim cvetovima, postaje hit među vojvođanskim ratarima. Značajna je ratarima u smislu šireg plodoreda i solidnog izvora prihoda. Uljana repica omogućava racionalno korišćenje klimatskih I zemljišnih resursa, povećava plodnost njiva i intenzivira ratarsku proizvodnju.

Kao biljna vrsta ima niz osobina koje potenciraju njenu proizvodnju. Među najvažnijim je ozimost. Ozime forme, koje se seju krajem avgusta i u septembru, imaju dužu vegetaciju, skladniji rast i razviće.

1
4

Takav usev je u proleće dobro razvijen i ukorenjen, a samim tim manje osetljiv na sušu I korove. Prednost gajenja uljane repice je i to što ona završa-va vegetaciju pre letnje suše.

Ova biljka spada u veoma dobre preduseve za većinu ratarskih i povrtarskih kultura. Ona ostavlja zemljište čisto od korova. Od glukozinolata iz žetvenih ostataka nastaju toksični produkti za insekte, nematode i gljive, tako da repica ima i fitosanitarni efekat na zemljište. Može se uspešno gajiti na različitim tipovima i podtipovima tla (slično suncokretu i na lošijim zemljištima daje rentabilnije prinose od mnogih ratarskih vrsta).

Uljana repica je rentabilna kultura, ali traži dobru mehanizaciju i pripremu zemljišta koja počinje odmah posle skidanja pšenice – ljuštenjem strništa. Od vremena i načina osnovne obrade u velikoj meri zavisi prinos semena. Ona se izvodina 20-30 cm, najkasnije tri nedelje pre setve kako bi se zemljište na  prirodan način sleglo.

Izbor mehanizacije i načina obrade oranica zavisi od preduseva, tipa I vlažnosti zemljišta. Treba izbegavati setvu u sveže pooranom i pripremljenom zemljištu. 

Blagovremena, pravilna i optimalna primena đubriva je osnovni preduslov za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Vremenom setve se podešava stepen razvijenosti biljke u kojem će najbolje prezimiti.

 

IVANA VASILIJIĆ DIPL. INŽ. PSS ZRENjANIN

2
Podelite sa drugima