Setva pšenice-značajan faktor proizvodnje

Norma na osnovu parametara kvaliteta semena

Setva pšenice bi trebala da počne ovih dana. Pripreme su u toku što se tiče zemljišta, nabavke đubriva i semena.

S obzirom na sve to, podsećamo poljoprivredne proizvođače da je jedan od najznačajnih faktora u proizvodnji, pored agrotehničkih mera, setva zdravog i kvalitetnog semena. Od agrotehničkih mera najvažnije je dobro pripremiti zemljište, uneti odgovarajuću količinu đubriva, poštovati setvenu normu kada je reč o količini semena koje se seje, i ispoštovati optimalni rok setve, koji je u ovom regionu od 5 do 25. oktobra.

Takođe, posebno treba obratiti pažnju na dubinu setve (kako plitka, tako ni duboka setva nisu poželjne i postoje velike razlike u razvoju biljaka, u samom bokorenju i u otpornosti kako na mraz, tako i na sušu).

Proizvodnja pšenice protekla je ove proizvodne godine u dosta teškim uslovima. Pretrpela je niz klimatskih promena, od setve koju su prekidale učestale padavine, do velikog kolebanja temperatura tokom zimskog perioda.

Varijabilni klimatski uslovi u pogledu temperatura i količine padavina odrazili su se na prinos, a i na kvalitet pšenice, semenske i merkantilne. I pored dosta dobrih prinosa (na pojedinim parcelama i rekordnih), zrno pšenice je bilo sitnije. 

Aktuelno je pitanje o tome koje seme sejati. Da li ono iz sopstvene proizvodnje s „tavana” ili „kupovno”?

zito 2

 S obzirom na to da su obe pšenice prošle iste proizvodne uslove, mnogi misle da imaju i sličan kvalitet, a razlika u ceni je velika. Tačno je da je tokom proizvodnje sva pšenica prolazila kroz iste ili slične uslove, ali nije kontrolisana na isti način. Treba da znamo šta sejemo? Kakvo seme, kakvog kvaliteta?

Savet proizvođačima je da ne kupuju seme pšenice od drugih proizvođača, koji su imali sa određenom sortom „bolji” prinos, bolju hektolitarsku masu i čije seme na oko izgleda krupnije i lepše. To nisu parametri kvaliteta.

Setva takvog semena bez poznatih parametara kvaliteta (čistoća, energija klijanja, klijavost, masa 1.000 semena i zdravstrveno stanje) nosi veliki rizik. Ove godine je posebno opasno da se seje uobičajena količina po jedinici površine zbog toga što je seme sitnije.

Takođe, veoma važan korak u procesu proizvodnje i pripreme semena za setvu je i njegovo tretiranje. Neuporedivo je da li proizvođači sami tretiraju ili kupuju tretirano seme.

Stručno tretirano seme podrazumeva da je sredstvo kvalitetno i podjednako naneto na svako seme, tako da svako dorađeno seme dobijeistu količinu aktivne materije. Pri „samostalnoj doradi” ne obezbeđuje se kvalitetna zaštita semena, jer izostaje kvalitetno nanošenje fungicida.

 

Zorica Rajačić, Dipl.inž, Pss Zrenjanin

Podelite sa drugima