Saveti Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin: Gajenje vinove loze u Srednjem Banatu

U našem regionu postoje četiri najznačanije mikrolokacije na kojima se tradicionalno već duži vremenski period gaji vinova loza. One se nalaze u Tarašu, Melencima, Novom Bečeju i Orlovatu. Postoji još, ali navedena su najveća po obimu proizvodnje grožđa. Dokaz da ovdašnja vinova loza postoji od davnina je postojanje veoma starih vinograda, podignutih pre Drugog svetskog rata, a koji i danas žive i rađaju. Na tim lokacijama gaje se sorte za proizvodnju vina, a veoma mali procenat otpada na stone vrste, iako nema opravdanog razloga za to.

88056

Zbog pojave niskih zimskih temperatura i onih preko 10 stepeni celzijusa, gaje se više bele sorte grožđa za proizvodnju vina, kao na primer muskat krokan na Bisernom ostrvu u Novom Bečeju. Ono što opredeljuje neku lokaciju za uspešno gajenje vinove loze ne može se uvek jednostavno objasniti zato što je mnogo faktora koji je određuju. Jedan od najznačajnijih je zemljište i mikroklima.

Tlo na ovim mikrolokacijama je lakše po fizičkom sastavu, često peskovitije i razlikuje se od težeg okolnog zemljišta, kakvo je uglavnom zastupljeno u našem regionu. Blizina velikih vodenih tokova često određuje specifičnu mikroklimu.

Vinogradari kod nas uglavnom proizvode vino za sopstvene potrebe i rodbinu. Sve više se podižu i komercijalni vinogradi za spravljanje vina namenjenog za prodaju. Neobjašnjivo su zapostavljene stone sorte grožđa koje se sporadično gaje u našem regionu, iako su možda i bolje prilagođene za ovdašnje uslove.

Dobar primer je muskat hamburg. Odličnog je kvaliteta kako za stonu potrošnju, tako i za preradu, dobro podnosi niske zimske temperature, prilagođava se različitim tipovima zemljišta, odlične je rodnosti i daje vino dobrog kvaliteta.

I pored svega navedenog, male su površine pod ovom sortom zbog nepoverenja naših ljudi u kvalitet dobijenog vina od te vrste grožđa. Treba reći da se velike količine vina od muskat hamburga proizvode u Švajcarskoj. Ono često po kvalitetu premašuje vina proizvedena od nekih sorti koje se kod nas smatraju kvalitetnim. Muskat hamburg je vrsta koju bi trebalo više gajiti u srednjem Banatu. Ima fantastičnu i višestruku upotrebnu vrednost u odnosu na druge sorte. Može se porediti sa onim što je nakada bila požegača među šljivama čiji svestrani kvalitet ni do danas nije oplemenjivanjem prevaziđen.

dipl. inž. Milinko Sinđić

Podelite sa drugima