SAVETI POLjOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE ZRENjANIN – Priprema plastenika za proizvodnju

Priprema plastenika za proizvodnju

Obrada i priprema zemlji šta zavise od njenih osobi na, sistema đubrenja, prethodne kulture, načina dezinfekcije… Veoma je važno da ono bude dobro obrađeno, na dubinu od 25 do 30 cm. Za osnovnu i površinsku obradu koriste se odgovarajuća oruđa i traktori. U novopodignutim plastenicima taj posao se obično svodi na obilnije đubrenje organskim i mineralnim đubrivima i na nešto dublje oranje (do 40 cm). Takvo oranje primenjuje se peri odično, jer korenov sistem prodire dosta duboko. Istovremeno, sa navedenom obradom i đubriva se unose na veću dubinu.

plastenik

U slučajevima kada je zemljište u plasteniku teško, sa velikom količinom gline, oranje treba obaviti plugom koji prevrće tlo. Treba primeniti odgovarajuće meliorativ ne mere, kao što je zaoravanje poluzgorelog stajnjaka, treseta, strugotine od čamovine, hidratisanog kreča ili mlevenog krečnjaka. Ovakva zemljišta se obrađuju na veću dubinu, 30 do 40 cm. Zaslanjeno tlo se ore pliće, da se ne iznose soli na površinu.

Laka, propusna zemljišta oru se duboko, ali bez prevrtanja orničkog sloja. Posle osnovne  obrade zemljište se obrađuje frez-mašinom. Ako se za đubrenje koristi zgoreli stajnjak, treba ga rasturiti posle osnovne obrade i frezovanjem izmešati u površinskom sloju. Za povrtarske useve zemljište u stakleniku treba da je slabo kiselo ili neutralno (PH = 6,5 do 7,0). Ako je jako kiselo, radi se kalcifikacija mlevenim krečnjakom.

dipl. inž. Dragan Marković, PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima