Saradnja sa Rumunijom : Zajednički do zaštite životne sredine i bilja

Saradnja sa Rumunijom

Početnom konferencijom učesnika danas je u Zrenjaninu počela realizacija projekta integralnog pristupa meteorološkim uslovima koji utiču na migraciuju insekata u Srednjobanatskom okrugu i Okrugu Timiš.

Cilj je podrobnija analiza kretanja insekata prenosilaca biljnih bolesti i meteoroloških parametara koji na ovo kretanje utiču, kako bi se našli najbolji modeli zaštite bilja uz minimizaciju troškova.

saradnja rumunija 500x310

Planirana je nabavka 10 meteroloških stanica, uglavnom u pograničnim mestima, mini laboratorija za analizu sadržaja 20 makro i mikroelemenata u zemljištu, kao i specifične opreme za praćenje kretanja insekata – feromoinskih klopki svetlosnih i lovnih lampi.

Cilj je podrobnija analiza kretanja insekata prenosilaca biljnih bolesti i meteoroloških parametara koji na ovo kretanje utiču, kako bi se našli najbolji modeli zaštite bilja uz minimizaciju troškova.

Procenjeno je da će podatke koji budu prikupljeni i sistematizovani moći u realnom vremenu da koristi oko 1.000 poljoprivrednih gazdinstava,

list zrenjanin dec 2019a

Vrednost projekta, koji treba da bude finalizovan naučnom konferencijom u septembru naredne godine je 437.203,20 evra. Od toga Evropska unija daje 85 procenata. Vodeći partner je Poljoprivredna stručne službe Zrenjanin, u saradnji sa Politehničkim univerzitetom Temišvar.

O ovom stručnom poduhvatu govorile su sa srpske strane direktorka Poljoprivredne stručne službe (PSS) dipl inž. Kristina Salapura i ekspert zaštitu bilja PSS dipl. inž. Kristina Nikić, a sa rumunske – profesor dr inž. Dimitriu Cuku i dr inž. Nikolaje Lontiš.

izvor: listzrenjanin

Podelite sa drugima