Rana setva kukuruza, nepovoljni uslovi za nicanje nose sa sobom i određene rizike

Rana setva kukuruza, nepovoljni uslovi za nicanje nose sa sobom i određene rizike

Veoma je važan kvalitet semena

Optimalan rok setve kukuruza je uvek pitanje svake proizvodne godine, iz razloga jer su vremenski uslovi u toku vegetacije koja dolazi nepredvidivi. Zahtevi kukuruza prema toploti su različiti u pojedinim fazama razvoja. Poznato je da je biološki minimum za nicanje 80C. Za klijanje i nicanje optimalna temperatura je 100-120C.
Poslednjih godina primećuje se tendencija sve ranije setve, mislim da je to jedan od razloga zbog čega se sa setvom krenulo i ove godine, po nastupanju prvih toplih dana.

setva kukuruza

Preporuka je da se sa setvom počne kada temperature zemljišta dostignu 100-120C na dubini setve. Ta temperatura ne bi trebala da bude izmerena jednom ili dvaput, već ustaljena, pa da možemo da kažemo da je zemljište zagrejano na toj temperaturi. U našim uslovima to je obično u prvoj polovini aprila. Međutim, svi znamo da se može sejati i ranije i kasnije od optimalnog roka. Zemljište je bilo zagrejano na toj temperaturi i setva je počela krajem marta i prvih dana aprila.
Usledio je period sa zahlađenjem, temperatura vazduha se spustila na nivou donje granice za klijanje, a i zemljište se polako hladilo. Pored određene vlage za brzinu klijanja i nicanja presudne su određene temperature. Optimalan period za nicanje kukuruza od setve je 10 dana. Nicanje u peridu od 10 do 15 dana se takođe smatra prihvatljivim, a duži period od dve nedelje može da dovede do određenih problema, naročito ukoliko su temperature niske, praćene sa većom količinom padavina.
Prva kritična faza kod nas u proizvodnji kukuruza je period setve-nicanja. Kako je broj biljaka značajan činilac koji utiče na prinos, važno je sačuvati ih u toku cele vegetacije.
Međutim, već u ovom periodu mnogi faktori mogu uticati na broj biljaka, kao što su: kvalitet semena (klijavost i energija klijavosti), vlažnost i temperatura zemljišta, kvalitet predsetvene pripreme, napad određenih patogena i štetočina i dr.
U hladnim i nepovoljnim uslovima za klijanje i nicanje kakvi su zabeleženi ove godine posebno je važna energija klijanja.

PSS Zrenjanin
Zorica Rajačić

Podelite sa drugima