PSS ZRENJANIN: Završna prezentacija o unapređenju kvaliteta poljoprivrednog zemljišta

PROJEKAT: Unapređenje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta na području dva upravna okruga na teritoriji Republike Srbije, kroz određivanje i praćenje osnovnih parametra plodnosti zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tokom 2022.g.  raspisalo je konkurs za unapređenje sistema prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Poslovno partnerske organizacije Poljoprivredna Stručna Služba Zrenjanin i Poljoprivredna stručna služba Kikinda, u okviru oblasti predviđenih  Pravilnikom realizovale su projekat na temu: „ Unapređenje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta na području dva upravna okruga na teritoriji Republike Srbije, kroz određivanje i praćenje osnovnih parametra plodnosti zemljišta “.

Cilj projekta je utvrđivanje i praćenje kontrole plodnosti zemljišta. Za utvrđivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta obaviće se nulto uzorkovanje i određivanje agrohemijskih parametara na parcelama pre upotrebe mineralnih đubriva. Na osnovu rezultata ispitivanja može se utvrditi klasifikasija zemljišta, kao i potreba za mineralnim đubrivima.

Od aktivnosti je spovedeno : detaljna izrada plana uzorkovanja uz kontakt poljoprivrednih proizvođača i dogovor o uzorkovanju sa njihovih parcela, i to 50 uzoraka. Uzorkovanje je obuhvatilo dva upravna okruga , Srednjebanatski ( tri KO ) i Severnobanatski ( dve KO ). Nakon uzorkovanja urađene su analize i izrađena je mapa po parametrima za oba upravna okruga

Tokom  trajanja projekta vršena je edukacija poljoprivrednih proizvođača , kroz predavanja, radionice, distribuciju brošura .

Radi unapređenja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta neophodno je obuhvatiti što veći broj parcela, tj. obradivu površinu, na kojima će se odrediti agrohemijski parametri i kasnije pratiti nakon određenog vremenskog perioda. Takođe, je neophodno je pratiti plodnost zemljišta u cilju održavanja ovog prirodnog dobra.

Unapređenje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta se postiže praćenjem njegovog kvaliteta i primenom potrebne količine i odgovarajućih formulacija mineralnog đubriva.

Takođe, na osnovu rezultata ispitivanja, može se zaključiti da je proizvođačima neophodna obuka radi podsticanja đubrenja koje se zasniva isključivo na analizama zemljišta

Projektni tim PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima