PSS Zrenjanin: Zadržavanje vode na njivama

Zemljište ne može da upije svu vodu?

Svake godine se u slivovima naših reka javljaju vodoležja na oranicama. Ni sada situacija nije drugačija. U zimskom periodu bilo je, prema merenjima MS Zrenjanin, oko 400 mm padavina. Temperature u oktobru i novembru bile su dosta visoke, te je količina vode u padavinama i isparavanje zemljišta bili na istom nivou (koliko je palo, toliko je isparilo).

prskalice 003 copy

U decembru, januaru i februaru isparenja sa slobodne površine zemljišta je bilo jer su temperature iznosile iznad 5 stepeni. Ali, količina padavina od 250 mm bila je prevelika da bi se direktno akumulirala u zemljištu. Kod tla dobre strukture i povoljnijeg mehaničkog sastava, ova voda može da bude upijena i raspoređena kroz slojeve tla. No, u srednjem Banatu imamo više od trećine zemljišta koja su težeg mehaničkog sastava, prisutan je i plužni đon, te određeni deo ne može da se upije i javljaju se manja ili veća vodoležja.

Treba dodati da je početak vegetativne sezone jako kišan. Palo je do sada još 300 mm kiše. Kada se na to dodaju bočne podzemne poduprte vode iz kanala i vodotokova, onda se površine pod vodoležjima povećavaju. Zato su ona prisutnija u blizini vodotokova i kanala koji su puni vode. Poljoprivrednici čije su parcele pod vodoležjima su u velikim problemima. U pojedinim delovima našeg regiona došlo je do ugušenja poniklih kultura. Jedno od rešenja je šlicovanje i odvođenje viška vode u najniži deo njiva. Na njima je struktura veoma narušena i bilo bi najbolje da se proizvođači posavetuju sa stručnjacima o sledećim koracima koje će preduzeti.

Dragan Marković dipl. inž, PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima