POLjOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA O AKTUELNOSTIMA U STOČARSTVU

Pre ispaše životinjama davati zeleno hranivo

Svake godine krajem marta I početkom aprila banatski pašnjaci se zašarene od domaćih životinja koje se izvode na ispašu. Najviše su zastupljena goveda i ovce, a ima i konja I gusaka.

Pre puštanja na pašnjački način držanja neophodno je pripremiti i prilagoditi domaće životinje novom načinu ishrane zelenim hranivom. Uoči planiranog ispusta na pašnjak, a minimum 15 dana pre ispaše, potrebno je mešati nakošenu zelenu hranu sa senom ili slamom kako bi se životinje navikavale na kabastu zelenu hranu.

Takođe se preporučuje da se svakodnevno pre izlaska daje određena količina sena ili slame i tek onda životinja pusti na pašnjak i to ne duže od sat vremena, kako bi se sprečila pojava naduna, proliva i ostalih problema organa za varenje koji reaguju na zeleno hranivo.

Svakog dana povećavati postepeno držanje na pašnjaku. Životinje bi trabalo očistiti od ekto-endoparazita, srediti papke i ošišati vunu ako temperature dozvoljavaju.
2

Držanje na pašnjaku ima velikog uticaja na zdravlje životinja, razvoja lokomotornog aparata, povećane plodnosti. Meso i mleko je boljeg kvaliteta.

5

Sa druge strane ekonomski efekat za poljoprivredne proizvođače – uzgajivače je bitan, posebno posle dve izuzetno sušne godine, visokih cena sena I lucerke, kao i koncentrovanih hraniva.

Međutim, banatski pašnjaci su uglavnom slatinasti i oni već od porasta letnjih temperature od juna do avgusta, gube na intezitetu porasta trava. U takvim uslovima trebalo bi dohranjivati stoku i obezbediti joj dovoljno vode za piće, kako bi se sačuvala proizvodnja.

Ove godine april mesec prolazi i u aktivnostima sa novim načinima registracije i obnove poljoprivrednih gazdinstava. 

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin aktivno učestvuje I pomaže poljoprivrednim proizvođačima, kako u obnovi tako i u podnošenju zahteva za podsticaje.

PLAN PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA PODSTICAJE

  1. Premija za mleko za prvi kvartal od 3. do 15. aprila
  2. Za biljnu proizvodnju po hektaru od 3. aprila do 15. maja
  3. Kvalitetna priplodna grla od 15. aprila do 15. maja
  4. Krave za uzgoj teladi za tov od 10. aprila do 15. maja
  5. Tovna grla od 20. aprila 10. maja
  6. Pčelarstvo od 1. do 20. maja

Prolećni period rezervisan je za izložbe i sajmove stoke. Tako će se u Tomaševcu 6. Maja održati izložba priplodnih goveda i ovaca po 25. put.

DRAGAN BAGIĆ, DIPL. INŽ. STOČARSTVA

Podelite sa drugima