Poljoprivredna stručna služba o značaju izložbi domaćih životinja

Unapređenje i promovisanje stočarske proizvodnje

Odgajivači domaćih životinja su oduvek nastojali da se u određenim prilikama predstave i pokažu čime raspolažu, šta imaju i šta su postigli. Otuda su izložbe davale, daju i davaće doprinos unapređenju i promovisanju stočarske proizvodnje na lokalnom i nacionalnom nivou. One, zajedno sa selekcijskim smotrama, spadaju u najznačajnije zootehničke mere za unapređenje stočarstva. Posebno su značajne izložbe lokalnog i regionalnog karaktera jer se kroz prezentovanje autentičnih proizvodnih rasa ističu potencijali razvoja područja na kojima su najzastupljenije.

U Orlovatu je 19. avgusta održana deseta izložba krava i ovaca koju je organizovalo Udruženje „Orlovat”. Smotra je priređena u okviru „Dana Uroša Predića” i predstavlja kulturnu i tradicionalnu manifestaciju značajnu za opstanak sela.

Na izložbi je prikazano 17 grla goveda i 20 kolekcija ovaca iz Orlovata, Batajnice, Čuruga, Kovilja, Barande, Uzdina, Uljme, Aleksandrova, Banatskog Karađorđeva, Tomaševca, Botoša, Čente. Zastupljene su bile mlečne rase goveda holštajn i simentalac. Ovce su bile brojnije, a najviše ih je bilo rase cigaja, vinterberg i vitoroga žuja.

Svi izlagači su proizvođači koji taj posao rade generacijama. Ljubav prema domaćim životinjama prenosi sa oca na sina, a i na unuka. Nije retkost da se tim poslom bave tri generacije. Ocenu kvaliteta izloženih grla dala je stručna komisija Poljoprivreno savetodavne službe Zrenjanin.

Komisija je zadovoljna kvalitetom i brojem izloženih grla. Na kraju su svim učesnicima dodeljene zahvalnice. Pehari su uručeni nagrađenim izlagačima, a najbolji su dobili i poklone sponzora.

DRAGAN BAGIĆ, PSS ZRENjANIN

Podelite sa drugima