Poljoprivredna stručna služba o teškoj situaciji u poljoprivrednoj proizvodnji

Bez padavina biće još gore

Poljoprivredna proizvodnja u Srednjem Banatu nikad teža. Farmeri se bore, svako na svoj način. Nažalost, najviše je onih koji gledaju u nebo i nadaju se spasenju u vidu kiše. Mali procenat poljoprivrednika je prethodnih godina svoje njive opremio sistemima za navodnjavanje.

Postavljeno je nekoliko velikih mašina – centar, pivot i rendžer. Pokriveno je manje od 1.000 hektara. Veći broj sistema je postavljen u obliku tifona. Procena je da je u proteklih nekoliko godina kupljeno više od 100 mašina, jer jedan sistem može da pokrije oko 10 hektara.

Najviše je locirano malih sistema za navodnjavanje voćnjaka i povrtnjaka u tipu kap po kap. Moja procena je da ih je nabavilo oko 1.000 korisnika.

Ali površina koju ovaj sistem pokriva je dosta mala (u proseku oko 1 hektara po korisniku, što opet pokriva 1000 hektara). Ukupno se na ovaj način navodnjava oko 3.000 hektara.

Ako znamo da imamo oko 270.000 ha u našem regionu, to iznosi malo više od jedan odsto površina pod novopostavljenim sistemima za navodnjavanje.

zalivni sistem2

Dodamo li da je starih sistema u regionu bilo na površini od oko 10.000 hektara (oko 3 odsto), dobijamo računicu da u zbiru imamo svega četiri odsto površina pod zalivnim sistemima od ukupne obradive površine u regionu Srednjeg Banata.

DRAGAN MARKOVIĆ, PSS ZRENjANIN

Podelite sa drugima