Poljoprivredna stručna služba o pripremi oranica za setvu pšenice

Poljoprivredna stručna služba o pripremi oranica za setvu pšenice

Zemljište treba obraditi u optimalnom roku

Pravovremena setva omogućava normalan razvoj, dobro ukorenjavanje, kao i sticanje dobre kondicije biljaka za prezimljavanje. Optimalni rok setve u našim uslovima je od 5. do 25. oktobra, mada se može sejati i kasnije u novembru, ali tada treba voditi računa o odabiru sorti.

Da bi se optimalni rok ispoštovao neophodno je izabrati parcele sa povoljnim predusevom koje će ranije osloboditi parcelu kako bi ostalo vremena za blagovremenu i kvalitetnu obradu i predsetvenu pripremu.

setva psenice zrenjanin

U našem kraju, najčešći predusevi su suncokret, soja i rani hibridi kukuruza. Za pšenicu se obrada zemljišta obavlja leti ili u ranu jesen. Potrebno je izvršiti plitko oranje ili duboko tanjiranje radi unošenja biljnih ostataka i očuvanja vlage, a potom duboko oranje sa unošenjem osnovne količine đubriva.

Na našim prostorima, najčešće se primenjuje redukovana obrada. Izvodi se teškim tanjiračama, unakrsno ili dijagonalno po parceli, a broj ponavljanja zavisi od vlažnosti zemljišta i od usitnjenosti biljnih ostataka preduseva. Ovakav način obrade je brži i ekonomičniji od klasične osnovne obrade a samim tim sigurnije je da će se okončati jesenji radovi na vreme. Na ovaj način se obrađuje površinski sloj zemljišta koji se dobro usitni što dalje obezbeđuje ravnomerno nicanje semena po celoj parceli.

Za setvu pšenice potrebno je koristiti sortno seme dobre klijavosti, dezinfikovano od patogena a to se postiže setvom deklarisanog semena.

setva psenice zrenjanin 2

Količina semena tj. broj biljaka zavisi od sorte, plodnosti zemljišta, đubrenja i vremena setve. Ukupna količina semena zavisi i od broja klijavih zrna, mase 1.000 semena i klijavosti. Gustina setve određuje se prema sortama, a prosečna gustina je je 600-700 izniklih biljaka po metru kvadratnom ili 250-300 pa i više kg/ha za najzastupljenije sorte u našem regionu.

U kasnijoj setvi treba povećati setvenu normu 10-20%. Razmak između redova je 12,5 cm, dubina setve je od 4-6 cm. Pri dubljoj ili neujednačenoj setvi klice se duže ili brže probijaju pa se može desiti neujednačeno nicanje biljaka po parceli.

Ivan Nan, dipl. inž. biljne proizvodnje, PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima