Poljoprivredna stručna služba o aktuelnostima na banatskim njivama

U toku pripreme za setvu uljane repice

Variranja u površinama i prinosima uljane repice u Srednjobanatskom okrugu su posledica promenljivih vremenskih uslova, koji tokom pripreme za setvu (avgust i septembar) mogu da otežaju izvođenje neophodnih agrotehničkih operacija, kao i ravnomerno klijanje i nicanje. U celokupnoj biljnoj proizvodnji cilj tehnologije proizvodnje je usklađivanje postojećih agroekoloških (zemljišno-klimatskih) uslova lokaliteta sa biološkim zahtevima nekog useva, kako bi se u što većem stepenu realizovao genetički potencijal.

Priprema zemljišta za setvu počinje odmah nakon skidanja pšenice-ljuštenjem strništa. Ova operacija izvodi se na dubini od 12 do 15 cm da bi se prekinule kapilarne veze i sprečio gubitak vode iz zemljišta.

Obradom se moraju stvoriti uslovi za brzo i ujednačeno nicanje relativno sitnog semena i dobro ukorenjavanje u kratkom jesenjem periodu, kako bi repica pre zime izgradila snažnu lisnu rozetu. Osnovna obrada se izvodi na 20 do 30 cm, najkasnije tri nedelje pre setve da bi se zemljište na prirodan način sleglo i time bila omogućena kvalitetna setva. Kasna ili prekasna osnovna obrada na teškim zemljištima to onemogućuje.

setva uljane repice 3
setva uljane repice 2

Gornji sloj zemlje u koji se polaže seme na dubini od 1,5 do 2 cm mora biti mrvičaste strukture. Treba izbegavati setvu u sveže poorano i pripremljeno zemljište.

Blagovremena, pravilna i optimalna primena đubriva su osnovni preduslovi za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Uljana repica dobro reaguje na primenu i organskih i mineralnih đubriva.

U jesen je važno da repica ima na raspolaganju dovoljne količine hraniva, jer pre zime formira 40 odsto svoje mase i tada određuje potencijal za prinos.

Glavna količina azotnih đubriva za ozimu uljanu repicu unosi se u proleće do početka intenzivnog vegetativnog rasta biljaka. Rokovi primene azotnih đubriva veoma zavise od vremenskih uslova. Na lakšim zemljištima, u uslovima toplog proleća, đubriva treba primeniti ranije i obrnuto, na težim zemljištima u hladnije proleće đubriti kasnije. Količina đubriva se određuje na osnovu potreba biljke i obezbeđenosti zemljišta hranivima, a isključivo nakon urađene agrohemijske analize zemljišta. Vremenom setve podešava se stepen razvijenosti biljke pre zime. Potrebnu količina semena treba preračunati zbog razlike u krupnoći i utvrđene klijavosti konkretnog semena. Uz dovoljne količine vlage u zemljištu uljana repica niče za 4-6 dana obzirom da se seje plitko. U zavisnosti od preduseva, tokom jeseni može doći do klijanja i nicanja korovskih biljaka ili samoniklih žita, pa se preporučuje primena odgovarajućih herbicida. Štetočine napadaju sve nadzemne biljne delove (tek ponikle biljke, stabljiku, lisne drške, lišće, pupoljke, otvorene cvetove i ljuske sa semenom) i mogu da dovedu do umanjenja prinosa. Na osnovu pregleda biljaka tokom jeseni i proleća, ukoliko je neophodno, sprovesti hemijske mere zaštite. Otkupna cena uljane repice ove godine je bila 62 din/kg. Ako je ovo jedan od opredeljujućih razloga za setvu ovog useva, onda sve zavisi od klimatskih uslova u vreme pripreme i setve.

Ivana Vasilijić dipl. Ing.

Podelite sa drugima