POLEGLI USEVI STVARAJU PROBLEME

PREVENCIJA SMANjUJE ŠTETU

Na površini od oko 3.700 hektara žetva ječma privodi se kraju. Prinosi se najčešće kreću od 6 do 7 tona po hektaru. Žetvu pšenice sa nestrpljenjem očekujemo u nadi da ćemo imati dobre prinose. Ječam je na dosta njiva polegao. Pšenica je na mnogo parcela nalegla, a neretko je i polegla po oazama ili po čitavoj površini. To će svakako otežati žetvu.

Najčešće poležu ozima žita: ječam, pšenica, raž, tritikale, a ređe prava žita kao kukuruz, sirak, proso. Do toga, po pravilu, dolazi u periodu od klasanja do sazrevanja, kao i pre klasanja, ali u izuzetnim situacijama, odnosno nepovoljnim vremenskim uslovima. Poleganje nastaje kao posledica pritiska na donje internodije težina stabla, odnosno klasa i zrna.

Donje internodije poleglog stabla su tanke i izdužene, ćelijski zidovi su tanki i ne mogu da podnesu težinu stabla i zato padaju. Ozima žita su ove godine imala veću gustinu, sa više sekundarnih izdanaka. 

njiva2
njiva1

Ukoliko su prihranjivana većom količinom azota, imala su veću visinu a samim tim tanju stabljiku, što ih čini osetljivijim na poleganje. Obilne padavine su tome samo doprinele.

Štete usled poleganja su veće ukoliko se to desi ranije, mada su velike i pri kasnijem poleganju zbog otežane žetve i gubitaka koji pri tome nastaju. One se manifestuju u vidu slabije oplodnje, te jačeg napada bolesti, slabijeg nalivanja zrna, a zbog toga se smanjuju prinos i kvalitet.

Poleganje useva je jedan od značajnih faktora koji uzrokuje smanjenje prinosa strnih žita, kvalitet zrna i smanjenu profitabilnost.

Ovaj fenomen je rezultat interakcije: genetskih (sortna osetljivost), agroekonomskih (preterano đubrenje azotnim đubrivima, a nedovoljno fosforom i kalijumom, povećana setvena normagustina useva) i meteroloških faktora (jak vetar, kiša).

U prevnetivne mere protiv poleganja spadaju: adekvatan izbor i priprema semena za setvu, pravovremena obrada i priprema zemljišta, setva na vreme, pravilan odnos NPK đubriva.

Direktne mere su: gajenje otpornih sorata prema poleganju, drljanje, valjanje, te tretiranje sredstvima (inhibitorima rasta koji utiču na smanjenje dužine i povećanja čvrstoće internodija).

ZORICA RAJAČIĆ, PSS ZRENjANIN

djubrenje
Podelite sa drugima