KRISTINA SALAPURA SUMIRALA PROŠLU I PREDSTAVILA PLANOVE ZA OVU GODINU

Preporuke i saveti mogu da pomognu poljoprivrednicima

Poljoprivredna stručna služba (PSS) na različite načine, a najviše savetima, pomaže ratarima, stočarima i voćarima da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda. Direktorka te službe, Kristina Salapura, nedavno je na televiziji „Santos” istakla da PSS Zrenjanin „pokriva” teritoriju oko 250.000 hektara oranica u Srednjobantskom okrugu i stara se o blizu 20.000 grla goveda. Iz godine u godinu sve je više poljoprivrednika koji slušaju njihove savete i primenjuju ih.

 – Prethodna godina bila je puna izazova. Pratili su je ekstremni vremenski uslovi, a pandemija nas je sprečila da držimo zimska predavanja za poljoprivrednike. Potrudili smo se da pronađemo način da prevaziđemo probleme i da obaveštenja stručnjaka stignu do korisnika. Naš sajt je izuzetno posećen i tamo zainteresovani mogu da pronađu važne preporuke i korisne informacije – rekla je Kristina Salapura.

Analiza zemljišta je važna

Ona je preporučila poljoprivrednim proizvođačima da obavezno urade analizu tla N-min metodom, odnosno da utvrde koliko azota ima u zemljištu.

 – Savetujem ratarima da ne stavljaju veštačko đubrivo napamet, jer tako mogu da predoziraju svoje parcele.

Na taj način neće dobiti veći prinos, mogu samo da pogoršaju situaciju.

O količini treba da vode računa i iz ekonomskih razloga jer je mineralno đubrivo izuzetno poskupelo – dodala je direktorka PSS.

kristina salapura
Kristina Salapura - direktorica PSS Zrenjanin

Podsetila je da, kao i prethodnih godina, lokalna samouprava nastavlja sa akcijom besplatne kontrole zemljišta na osnovne agrohemijske parametre. Objasnila je da svi poljoprivrednici sa naše teritorije imaju pravo da donesu uzorke, urade analize i na osnovu toga dobiju preporuke. Akcija traje tokom cele godine, odnosno dok se ne ispune propisane kvote. U 2021. godini toj aktivnosti priključila se i Opština Žitište. Kristina Salapura je navela kada je pravo vreme za prihranu pšenice.

 – Ne treba žuriti. Poslednjih godina imali smo situaciju da se sa prihranom krene već u drugoj polovini januara. Onda se dogodi da nema padavina ili ih bude previše, pa se azot „ispere”. Najbolji period za taj posao je sredina februara. Do tada je važno uzeti uzorke, nabaviti đubrivo i prema tome uraditi prihranu u jednom ili dva navrata u zavisnosti od mogućnosti poljoprivrednika i od toga koliko parcela imaju pod strnim žitima – istakla je Salapura.

Novi projekti

njiva2

Ministarstvo poljoprivrede je 2021. godine raspisalo konkurs namenjen Poljoprivrednim stručnim službama, institutima, fakultetima i ostalim obrazovnim institucijama. 

Zrenjaninska PSS je konkurisala sa dva programa i oba su prošla. Jedan je, kako je objasnila Salapura, u oblasti stočarstva (genetska selekcija), a drugi se odnosi na analizu zemljišta. 

Pratiće se uticaj sumpora na biljnu proizvodnju u ratarstvu i u voćarstvu. Kristina Salapura je objasnila i da od 1. januara ove godine ratari moraju da imaju određeni sertfikat za korišćenje pesticida i herbicida.

Još jedna novina je kontrola poljoprivrednih prskalica. – Zakon o kontroli tih mašina postoji niz godina, ali je prošlog marta pretrpeo pojedine izmene. Na teritoriji Grada Zrenjanina opremu za kontrolu prskalica ima Poljoprivredna škola. Savetovaćemo proizvođače i lokalnu samoupravu da i ovu akciju podrže i sprovode na svakih pet godina. Moramo da znamo čime prskamo i koliko je finalni proizvod, uslovno rečeno, zagađen ili ne. Svaka veća potrošnja pesticida utiče na kvalitet, što se na prvi mah ne vidi. Analizom koju povremeno sprovodimo može da se dokaže da ih ima – objasnila je Salapura

Ona je naglasila i značaj tradicionalnih „Dana polja” gde se prezentuju semenske kuće, odnosno rezultati njihovog rada. Proizvođači tu mogu da vide novitete, porazgovaraju, posavetuju se sa stručnjacima i primene neke od agrotehničkih operacija. Na parcelama PSS je u 2021. godine imala velik broj sorti i hibrida, počev od strnih žita preko jarih kultura.

Salapura je tokom gostovanja na TV „Santos” istakla da je u srednjem Banatu veoma razvijena stočarska proizvodnja, kao i da služba PSS na terenu prati situaciju i sarađuje sa proizvođačima. Prema njenim rečima, voćarstvo takođe uzima maha, ali je manje zastupljeno nego ratarska proizvodnja. Poslednjih godina podignuto je mnogo novih voćnjaka. Poljoprivredna stručna služba ima jedan ogledni na kojem su zasađeni kajsija i jabuka, a zastupljeno je više sorti.

Podelite sa drugima