Đubriva ne „bacati”, već racionalno primeniti: Analize tla određuju količinu hraniva

Uz stalne klimatske promene i rast cena inputa, u uslovima kada je tržište poljoprivrednih prizvoda nestabilno i neizvesno, a ulaganja sve veća, ratari ne treba neracionalno i neadekvatno da primenjuju mineralna đubriva. Da bi se došlo do optimalne količine, postoje faktori koje treba sagledati i analizirati.

Polazi se od potreba biljke i planiranog prinosa. Uzimaju se prosečne vrednosti makro elemenata (NPK) koju će prinosom od jedne tone glavnog proizvoda sa ž.o. izneti usev.

farmer working outdoors harvesting wheat sunset generated by ai

Radi utvrđivanja sadržaja hranljivih elemenata u zemljištu i praćenja dinamike kojom se njihov sadržaj menja, neophodna je analiza tla. To je osnov racionalne primene mineralnih đubriva, a to često može doprineti značajnoj uštedi novca.

Ukoliko se primenjuje stajnjak, pri određivanju količine mineralnog đubriva treba uzeti u obzir količinu hraniva koja se u njemu nalazi. Prema dinamici njegovog iskorišćavanja u zemljištu, smanjiti količinu mineralnog đubriva. Prilikom određivanja količine ne treba zanemariti predusev, zbog načina đubrenja, iskorišćenja hraniva samog preduseva i postupka sa žetvenim ostacima.

Žetveni ostaci poput slame, kukuruzovine, lišća šećerne repe itd, osim visokog udela organske materije imaju i deo mineralnih materija koje sadrže biogene elemente u različitim količinama. Slama žita sadrži 0,45 -0,65 % N, 0,2-0,35 % P205 i 0,90- 1,60 % K20. Sadržaj azota i fosfora u slami je sličan kao u stajnjaku, dok je sadržaj kalijuma nešto uvećan. Kukuruzovina i ostaci suncokreta su bogati kalijumom, lišće i glave šećerne repe azotom (do 1,2%). Žetveni ostaci leguminoza (gajenih za seme) ostavljaju visoke količine azota (0,5-0,7%), kalijuma i kalcijuma.

Zaoravanjem slame i kukuruzovine u zemljište se unosi dosta ugljenih hidrata, odnosno ugljenika. Oni su hrana za mikroorganizme, koji se tada intenzivno razmnožavaju, azot uzimaju iz zemljišta. U ovim uslovima dolazi do njegovog manjka za kulturne biljke. Azotna depresija se najčešće uočava na usevu pšenice, žutilo u jesenjem periodu na mladim biljkama. Pri zaoravanju slame i kukuruzovine potrebno je pojačati đubrenje azotom, kako bi se „nahranili mikroorganizmi”. Zato se količina azota povećava za oko 0,7 kg na 100 kg ž.o. To je najčešće od 30-50 kg/ha azota.

Pri planiranju đubriva za leguminoze koje su azotofiksatori, manje količine azota biljkama neophodne su u početnim fazama rasta, dok se ne formiraju kvržice na korenu i primenu ograničiti na 30 – 50 kg/ha. Količinu P i K treba primeniti zavisno od sadržaja u zemljištu. Iako je suncokret skromnijih zahteva u odnosu na većinu jarih kultura, đubrenje je obavezno. Azot je elemenat koji ima najdominantniji efekat na prinos, ali ovo hranivo ne treba davati više od 70 kg/ha jer usev postaje bespotrebno bujniji, podložan bolestima i smanjuje se sadržaj ulja u semenu.

Ivana Vasilijić dipl. Inž, PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima