Dan polja strnih žita i ogleda zaštite bilja, jun 2021

DAN POLJA PSS ZRENJANIN

Na oglednom polju PSS Zrenjanin na Zlatici održan je tradicionalni „Dan polja strnih žita I ogleda zaštite bilja“.

Karakteristika godine je da je ozima pšenica, koja je posejana na oko 50000 hektara u Srednjem Banatu imala izuzetno dobre uslove za bokorenje, sa veoma povoljnim temperaturama.

Toplota koja se javila pre nekoliko dana bez padavina skratiće period voštane zrelosti i svakim danom će se otpuštati vlaga iz zrna, čime se pšenica bliži i punoj zrelosti i za sedam do deset dana može se očekivati žetva .

Ogled strnih žita obuhvatio je ozimu pšenicu 55 sorti, tritikale 2 sorte, ozimi ječam 12 sorti, a predstavljeni su agrotehnički tretmani i ogledi na merkantilnoj pšenici, ječmu, ovsu, kukuruzu, suncokretu i soji.

Na oglednim parcelama PSS Zrenjanin postavljeni su herbicidni ogledi u kukuruzu, suncokretu i soji. Vremenski uslovi tokom aprila i maja uticali su na primenu pesticida. Zahvaljujući dovoljnoj količini padavina tretmani primenjeni posle setve a pre nicanja useva ispoljili su dobru efikasnost.

Uticaj nižih temperatura je uticao na sporiji napredak useva, dok  su česte padavine provocirale intenzivno nicanje korova.

Takođe tokom ranih faza porasta okopavina značajno prisutni vetrovi koji su ometali primenu herbicida.

S navedenim činjenicama smo se suočavali zajedno sa proizvođačima te možemo zaključiti da je primena hemije bila izazov.

Postavljeni su i fungicidni makroogledi u stranim žitima.

Bolesti koje  će u proizvodnji strnih žita u sledećim godinama dominirati su tipa rđe i različitih vrsta pegavosti. Za njih je karakteristično da ugrožavaju gornje spratove listova i na taj način će značajnije uticati na prinos.

Za sve vas koji ove godine niste mogli da posetite junske dane polja, snimili smo kratku video reportažu. Vaša Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin

Podelite sa drugima