Poljoprivredna stručna služba o proveri indikatora parcele

Uzorkovanje nakon skidanja useva

Analizom zemljišta na parametre kontrole plodnosti, poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju u naredne četiri godine. Ova mera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva u odnosu na praksu koja je zastupljena u našoj zemlji.

Kontrola plodnosti vrši se po potrebi i najmanje svake četiri godine. Rezultati analize zavise od pravilnog uzimanja uzoraka zemljišta, kao i ispravnost zaključaka i predložene mere đubrenja.

njiva4

Prosečni uzorak sastoji se od 20-25 pojedinačnih jedinica zemljišta (broj zavisi od veličine površine proizvodne parcele) koje se mešaju i pravi se prosečan uzorak koji potiče sa proizvodne parcele površine do pet hektara. Ako je površina veća, njiva je podeljena na nekoliko delova iz kojih se uzima prosečni uzorak zemljišta.

Pod proizvodnom parcelom se smatra ona koja je u proteklih nekoliko godina korišćena kao celina pod jednom gajenom kulturom. Vreme uzorkovanja zemljišta je nakon skidanja useva (leto – strnine ili jesen – okopavine). Vreme uzorkovanja za voćnjak i vinograd je posle ili pre početka vegetacije, najpoželjnije pre osnovne obrade zemljišta.

Kretanje po parcelama može biti na „šahovski izgled” ili „dijagonalno”. Važno je da prosečni uzorak predstavlja što je moguće ravnomerniju raspodeljenost na celoj površini parcele. Pojedinačni uzorci uzimaju se sondom ili ašovom na dubini od 0-30 cm na lokalitetima koje su u poljskoj i povrtarskoj proizvodnji, ili na dubini od 0-30 cm i 30-60 cm na parcelama koje su u proizvodnji voća i vinograda.

Nakon uzorkovanja, oko 0,3-0,5 kg zemlje se stavi u polietilensku kesu i dostavi laboratoriji. Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin, ulica Petra Drapšina 15, telefon: 023 / 548-501

Dragan Marković dipl. Inž, PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima