Dan polja na oglednom polju PSS Zrenjanin

Dan polja na oglednom polju PSS Zrenjanin

Na oglednom polju PSS Zrenjanin na Zlatici održan je tradicionalni „Dan polja jesenjih kultura“.

U Srednjem Banatu je u ovoj proizvodnoj godini posejano 78213 hektara kukuruza, 41296 hektara suncokreta, 7761 hektar soje i 1261 hektara šećerne repe.

MAKROOGLED SOJE je obuhvatio 20 sorti tri semenske kuće.
Predusev: kukuruz

Setva: 06.04.2021. na 50cm između redova

Đubrenje: aktivne materije kg/ha N–70 kg P2O5–52 kg K2O-0 kg

dan polja jesenjih kultura pss zrenjanin 17
Dan polja, septembar 2021

MAKROOGLED SUNCOKRETA je obuhvatio 41 hibrid šest semenskih kuća.
Predusev: kukuruz

Setva: 22.04.2019. na 70cm između redova

Đubrenje: aktivne materije kg/ha    N – 84kg   P2O5 – 33kg   K2O – 33kg

MAKROOGLED KUKURUZA je obuhvatio 59 hibrida osam semenskih kuća
Predusev: pšenica

Setva: 29.04.2021. na 70cm između redova

Đubrenje: aktivne materije kg/ha    N – 153kg   P2O5 – 24kg   K2O – 0kg

Količina padavina (mm) u 2020/2021 god. i odstupanje od višegodišnjeg proseka lokalitet Zrenjanin

Zimski period

Vegetacioni period

X - III

IV

V

VI

VII

2020/2021

319

39

52

23

111

Odstupanje od proseka

+78

-8

-8

-58

+56

Količina padavina (mm) za lokalitet Zlatica

X-III

IV

V

VI

VII

2020/2021

250

53

60

11

80

dan polja jesenjih kultura pss zrenjanin 23
Dan polja, septembar 2021
dan polja jesenjih kultura pss zrenjanin 04
Dan polja, septembar 2021

Pogledajte video prilog sa Dana polja

Pogledajte galeriju fotografija sa Dana polja

Podelite sa drugima